photo

mydarkenedeyes:

Yuri Leonov - Hyperbole, 2012.

mydarkenedeyes:

Yuri Leonov - Hyperbole, 2012.

(via addictedtohumans)